??????

 

За повече информация във връзка със събитията в района на железница "Стара Планина" посещавайте тази страница. В нея ще се обявяват всички предстоящи дати за мероприятия.

Предстоящи събития

 

12 Май 2010 - 13 Юни 2010

На открито. Проби на теглично-отбивачни съоръжения. Монтаж на ревизионно осветление в кабина и машинно отделение. Боядисване на вагонна рама. Забавления и въвеждане на един "малък машинист в професията". Евентуален монтаж на плугове.

22 Май 2010 - 23 Май 2010

На открито. Поради несъстоялото се мероприятие изместваме дейностите за тези 2 дни. Нека припомним, - Предстои работа по рамата на вагона, като за целта са подготвени и боядисани двете му талиги. По план рамата на вагона, - с дължина 3200 мм, ще бъде повдигната върху талигите му. Ще бъдат регулирани страничните носачи.

 

Резюме 06-09 Май 2010

Поради нестабилните метеорологични условия не можа да се осъществи плануваното мероприятие.

 

06 Май 2010 - 07 Май 2010

На открито. Предстои работа по рамата на вагона, като за целта са подготвени и боядисани двете му талиги. По план рамата на вагона, - с дължина 3200 мм, ще бъде повдигната върху талигите му. Ще бъдат регулирани страничните носачи.

 

 

Резюме 01-02 Май 2010

В тези два прекрасни слънчеви дни бяха изпълнени част от плануваните работи. 01.01 500 бе подготвен за "лятна експлоатация", като в това число влиза монтажа на всички възли, - демонтирани през зимния сезон. Бяха извършени проби на машинката, а изненадата е че имаме съвсем "млад" машинист, който ще видите на видео съвсем скоро.

Другото непланувано мероприятие бе подравняване на пътя и почистването и от трева и отпадъци.

За жалост не остана време за работа по рамата и талигите на първото вагонче. Но тя ще бъде свършена при първа възможност.

 

01 Май 2010 - 02 Май 2010

На открито. Работа по пускане на 01.01 500 в експлоатация. Монтаж на ГВР, тръбна разводка, част от ел. верига. Почистване на линията и др. Боядисване на талигите на първия вагон и евентуално монтаж на вагонната рама върху талигите. Тягови проби на машината.

Теснопътна железница "Стара Планина" (ТЖСП). Всички права запазени. Digital Railroading Ltd.