??????

 

Често когато коментирам с приятели и гости, -същността и устройството на ТЖСП и подвижният и състав, се стига до няколко основни въпроса на които е хубаво да се даде отговор и тук, в сайта на железницата.

1. Защо се строи миниатюрната железница?

Теснопътна железница "Стара Планина" се строи, за да създава радост, за Децата в България. Основната ни цел е да подпомогнем навлизането на децата в техническата сфера, да изградим навици за безопасност у тях, и да им помогнем да направят първите си стъпки в нещо по-различно, което ще остави в Тях трайни спомени. За жалост целите, които сме си поставили изискват време и средства, което увеличава времето за официлното стартиране на железницата. Принципът за работа с деца ще предполага ангажираност на Държавни и частни детски градини към организацията за посещения. Повече подробности за това предстои да научите в съответните раздели на сайта. Ние сме ангажирани да работим по ТЖСП, до пълното приключване на работата там.

2. Какъв тип железница е ТЖСП?

В Българското законодателство, за строене на железници са дефинирани стандартите от 1435 мм за стандартните ЖП линии, 760 мм. за теснолинейните ЖП линии, както и 1520 мм. при фериботи и пристинища, работещи с Руски подвижен състав. Теснопътна железница "Стара Планина" е изключение от общите стандарти, като междурелсието и е прилагано в миналото при Дековилните железници, но по типа на ПС спада по-скоро към теснолинейните и миниатюрните паркови железници. Според целите на железницата, тя може да бъде определена и като "ДЕТСКА"

По своята същност, железницата влиза в категория - миниатюрни железници. По тип на релсовия път ще бъде теснолинейна, тъй като по план, железния път ще бъде изграден от релси, траверси и баластов насип. По тягови харастеристики на локомотивите - с ниска мощност. А по скорост - нискоскоростна, - до 10 км/ч. Всичко това е предвидено, за да се сведе до минимум възможността от инциденти, както и поради малката проектна дължина на релсовия път.

Идеята за теснопътна железница “Стара Планина” се роди лятото на 2007 година, - спонтанно и неочаквано. Първоначалната идея бе да се създаде опростено локомотивче. По-късно обаче, в процеса на разработка се установи, че това локомотивче може да бъде изпълнено по-добре от първоначалния замисъл. Цялата идея бе да се създаде не толкова машина която да се движи по релси, но и да се пресъздаде една точно определена атмосфера. А именно – златните времена на железницата, - прехода от парна към дизелова и електрическа тяга, и времето в което железницата не е била просто “влак”, ами стил на живот и необходимост. Впоследствие идеята се разшири до изграждане на допълнителен подвижен състав, както и инфраструктурни съоръжения.
Теснопътна железница "Стара Планина" се изгражда и в момента, като замисъла е да служи на децата на България, като атракция и да подготвя технически и организационно идните поколения, като за целта в железопътната дейност всеки ще има възможността да участва пряко. Ще се организират събития и фестивали. Ще се изгради добра информационна база и музейна дейност, за всички които се интересуват от тази тема. Това са амбициите ни. Кога ще се осъществи всичко това, обаче е въпрос на време и доброволческа помощ.

Теснопътна железница "Стара Планина" е отворена структура, в която могат да участват и работят други хора на доброволен принцип. Има много начини по които можете да бъдете полезни на ТЖСП, било то да отговаряте за административни въпроси, било то да участвате в ремонтната дейност или експлоатацията. И най-вече с помощ в изграждане на релсовия път и инфраструктурата. За всякакви въпроси пишете на официалния мейл на ТЖСП - 500@railwaymodeling.com

 

3. Защо е избрано междурелсие от 500 мм ?

В общи линии, се търсеше вариант, в който широчината на линиите нямаше да пречи особено на терена. Това бе наложено и от габарита на подвижният състав от 1000+-50 мм, в който случай релсите щяха да изглеждат прегалено широки за мащаба на локомотива и вагоните.

4. Искам да участвам в работата по железницата, това възможно ли е?

При подходяща организация, всеки доброволец е добре дошъл при нас. Помоща му ще бъде оценена и името му вписано в администрацията на железницата като специалист в дадена област. За нас е важно да знаем кой в коя област се чувства най-сигурен във възможностите си. Наша задача е да сформираме група, курс по безопасност и да зачислим доброволеца като сътрудник и приятел на железницата. Някои хора предпочитат да се занимават с администрация, като и за това са добре дошли.Тъй като доброволците са най-ценните участници, за тях се предвиждат бонуси и превилегии, както и възможности за по-фиксирана длъжност в ТЖСП.

5. Плаща ли се нещо?

НЕ, ТЖСП е некомерсиална и любителска теснопътна железница. Приемаме дарения, с които да поддържаме подвижният състав и ГСМ, както и да разширяваме инфраструктурата, но регламентиран вид плащане за атракция не съществува като система. При развитие на дейността и необходимост от назначение на служебни лица, ще се търсят и други варианти, но в никакъв случай това няма да засегне децата, за които се прави.

Ще има ли официално откриване ?

Да, официалното откриване предстои. В момента не се знае кога ще се случи това събитие, но е сигурно, че ще бъде след изграждане на голяма част от съоръженията по инфраструктурата, безопасността и подвижния състав.

Ще има ли ограничения в експлоатацията (сезонна дейност). Ще работи ли при лоши метеорологични условия?

По неписано правило на миниатюрните железници, основната експлоатация започва късна пролет и свършва есента. А зимният период се използва за планови ремонти и проектиране на дейността за идната новият сезон. ТЖСП ще работи целогодишно, през почивните дни, като се предвижда и работа при лоши метеорологични условия. За момента това са идеите, а какво ще покаже практиката е отделен въпрос.

 

Теснопътна железница "Стара Планина" (ТЖСП). Всички права запазени. Digital Railroading Ltd.